Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

KAŠPERSKÉ HORY   Ubytování v srdci Šumavy

Kam na výlet

LÉTO 

 
 

1. trasa - Kolem pranýře za výhledy                                                                                                                                                                                             červené značení, délka 5,5 km, cca 2 hodiny, převýšení 130 m, povrch - asfalt, lesní cesty, pastviny.                                                                     Vycházkový okruh přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti střední Šumavy a Pošumaví směřuje k lesní kapli Panny Marie Pomocné a odtud zpět kolem kostela sv. Mikuláše do Kašperských Hor. Zajímavosti - kamenný pranýř z roku 1630, stopy povrchového dolování. Upozornění: u lesní kaple se stezka otáčí a vrací cca 300m po stejné cestě ven z lesa - viz. mapa

2. trasa - Šumavskými vesnicemi
zelené značení, délka 9,5 km, cca 3,5 hodiny, převýšení 260 m, povrch - asfalt, lesní cesty a pastviny.
Vycházkový okruh kaštanovou alejí do Tuškova, přes Opolenec do sedla pod hradem Kašperkem a zpět do Kašperských Hor. Cestou krásné výheldy na údolí Otavy, Mouřenec, Hartamicko a hrad Kašperk. Zajímavosti - pozůstatky linie opevnění československé armády z druhé poloviny 30. let 20. století. (tzv. řopíky). V osadě Opolenec čp. 4 - rodný dům spisovatelky a badatelky Marie Frankové a návesní kaple sv. Michaela. Pro rodiny s kočárky doporučujeme cestu do Tuškova po silničce bez zkrácení zatáčky přes pastivny a na zpáteční cestě za mostem přes Opolenecký potok v údolí pod hradem Kašperkem odbočit vpravo za hájenkou po cestě k asflatce spojující Kašperské Hory a Tuškov.
 
3. trasa - Vlastivědný okruh
žluté značení, délka 8 km, cca 3 hodiny, převýšení 230 m, povrch asfalt, lesní cesty
Vycházkový okruh kolem kostela sv. Mikuláše, lesní kaple Panny Marie Pomocné do Rejštejna a odtud zpět do Kašperských Hor. Zajímavosti Klášterský Mlýn - bývalá světoznámá sklárna, sklářská secesní vila (L. Bauer 1903), kostel sv. Bartolměje v Rejštejně se hřbitovem, kde je pohřbena matka spisovataele Karla Klostermanna a poutní kostel Panny Marie Sněžné v Kašperských Horcáh. Upozornění: příkré klesání do údolí řeky Otavy nad Rejštejnem.
 
4. trasa - Na Kašperk jinak
modré značení, délka 8 km, cca 3 hodiny, 260 m převýšení, povrch asfalt, lesní cesty a pastviny
Vycházkový okruh přes Žlíbek, Pustý Hrádek na Kašperk a zpět přes Kavrlík do Kašperských Hor nabízí alternativu výletu na hrad. Zajímavosti: Pustý Hrádek - pozůstatek bašty, předsunutého opevnění hradu Kašperku, hrad Kašperk - nejvýše položený královský hrad v Čechách, 2 prohlídkové okruhy, otevřeno duben - říjen. Pozůstatky linie opevnění československé armády z druhé poloviny 30. let 20. století. (tzv. řopíky). 
 
5. trasa - Přes Nebe a Peklo na Ždánov
červené značení, délka 8,5 km, cca 3 hodiny, převýšení 210 m, povrch asfalt, lesní cesty, horské louky
Vycházkový okruh přes hájenku Nebe, kolem vrchu Chlum do bývalé osady Ždánov, přes Kavrlík zpět do Kašperksých Hor. Cestou výhledy na město a šumavské vrcholy. Zajímavosti - na louce zmizelé osady Ždánov stával pod zalesněnou mezí až do roku 1947 statek Peklo (Höllhof), pozůstatky linie opevnění československé armády z druhé poloviny 30. let 20. století. (tzv. řopíky). , zbytky zlatodolů na jižním svahu hory Ždánov.
 
6. trasa - Cestou zlatokopů
zelené značení, délka 7,5 km, cca 2,5 hodiny, převýšení 200 m, povrch - asfalt, lesní cesty a pěšiny
Naučná stezka do Amálina údolí vás provede jádrem nejvýznamnějšího zlatonostného revíru předhusitstých Čech s četnými památkami dolování od 14. do 20. století. Stezka je doplněna informačními panely. Zajímavosti: stopy hlubinného i povrchového dolování - šachty, štoly a pinky, mlýnské kameny ze zaltorudných mlýnů u jižní stěny kostela sv. Markéty, zbytky středověké úpravny zlaté rudy na jihovýchodním okraji Kašperských Hor. Upozornění: úsek stezky od mostu ke štolám západně od Mlýna na rybníce vede po úzké pěšině strmou strání. Úseku se lze vyhnout pokračováním po hlavní cestě vedoucí od mostu po pravém břehu Zlatého potoka až k Mlýnu na rybníce (viz. mapa). Pro rodiny s kočárky doporučujeme vyhnout se úseku ke štolám západně od "Mlýna na rybníce" a dále na křižovatce "Mlýn na rybníce" opustit naučnou stezku a do Kašperských Hor se vrátit po modré turistické značce.
 
7. trasa - Stezkou strážců hranice
zelené značení, délka 19,5 km, cca 6,5 hodiny, převýšení 600 m, povrch asfalt, lesní cesty a pěšiny
naučná stezka po linii lehkých vojenských opevnění, tzv. řopíků, vás zavede údolím Zlatého potoka do Řetenic, kde stoupá po úbočí hory Ždánov až na louku zmizelé osady stejného jména a odtud dále přes Pustý Hrádek a na hrad kašperk. Závěrečná část okruhu vás zavede k řopíkům nad osadou Tuškov, kde se otáčí zpět do Kašperských Hor. Zajímavosti - pozůstatky linie opevnění československé armády z druhé poloviny 30. let 20. století. (tzv. řopíky), stopy hlubinného i povrchového dolování zlata. Pustý hrádek - pozůstatek bašty, předsunutého opevnění hradu Kašperku, hrad Kašperk - nejvýše položený královský hrad v Čechách, 2 prohlídkové okruhy, otevřeno duben - říjen. Upozornění - v případě přílišné náročnosti okruhu lze stezku zkrátit před osadou Žlíbek návratem po okruhu přes Nebe, Peklo na Ždánov nebo od hradu Kašperku okruhem Na Kašperk jinak.
 
podle materiálů Města Kašperských Hor.
 
ZIMA
 
sjezdové lyžování:
ski areál 400m od ubytování
 
upravené běžecké tratě:
Kašperské Hory - Ždánov - Javorník - Popelná     18 km
Kašperské Hory - Žlíbek - pod hradem Kašperk - Žlíbek - Kašperské Hory   12km
Javorník - okruh kolem Ždánova - Javorník         10 km
 
OKOLÍ
Vyhlídková místa:
Kaple Anděla Strážce - Sušice - 525 m - ranně barokní kaple z let 1682-83 se nachází na vrchu Stráž a tvoří výraznou dominantu nad městem, viditelnou ze všech míst Sušice.
Žižkův vrch - Kalich - Sušice - 618m - velký kalich  zde stojí od 28.10.1924 a připomíná 500. výročí smrti Jana Žižky
Vodojem - Sušice - postaven na svahu Svatoboru v roce 1931
Poledník - (1315m) vrchol nad Prášilským jezerem s 37 m vysokou rozhlednou (bývalá odposlouchávací věž). Otevřena jen květen-září
Březník - 1133 m - Modrava - výhled do údolí Luzenského potoka s kamenným homolovitým vrcholem hory Luzný
Javorník - Kašperské Hory nebo Strašín
 
Naučné stezky:
důlní činnost v okolí obce Hory Maty Boží - 3km trasa s 12 zastaveními začíná i končí v muzeu v Horách Matky Boží a seznamuje s historií těžby stříbra i historií regionu
Naučná stezka Hamižná Hora - 1,5km trasa - 13 zastavení - začíná pod Dobrou Vodou a prochází Šumavským ochranářským koutkem. Stezka seznamuje návštěvníky s aktivními formami pobytu v přírodě.
Vintířova stezka - 150,6km - začíná na Dunaji v Neideralteichu a vede přes místa Vintířova působení, končí v Blatné
Farmářská stezka - 23km - cyklotrasa vede územím bývalého Královského hvozdu a klidovou oblastí Přírodního parku Kochánov
Naučná stezka - 1,5km - začíná na úpatí Hamižné Hory, vedena v seznamu UNESCO
 
Farmy a jízdárny
Divišov - tel.: 603586413
Jezdecký klub Jiřičná - tel.: 606754785
Stáj Stojanovice - tel.: 732908913
Jízdárna srní - tel: 605171286
 
Hrady:
Hrad Kašperk - www.kasperk.cz
Hrad Velhartice - www.hradvelhartice.cz
Hrad Rabí - www.rabi.cz
 
ZELENÉ AUTOBUSY:
 
OSTATNÍ  MÍSTA:
Sušice
turistické prohlídky s výkladem - www.sumavanet.cz/icsusice
Sušický mechanický betlém - vytvořen v roce 2004 - Muzeum Šumavy na náměstí
 
Železná Ruda - 754 m rekreační středisko západní Šumavy
Kostel P.Marie Pomocné - 1727-32 - půdorys šesticípé hvězdy
Hamr na potoce Řezná - technická památka
Muzeum Šumavy - expozice sklářství a hamernictví
Křížová cesta se závěrečnou kaplí sv. Anny
Špičácký železniční tunel 1874-77 - nejdelší železniční tunel v ČR - 1747 m
Muzeum Histoických motocyklů a loutek
Pivovarnické muzeum
Černé a Čertovo jezero
 
Prášily - 880m, 4km od hranic se SRN na toku Prášilského potoka, v bývalém vojenském pásmu
Jezero Laka - nejmenší (2,78 ha) a nejvýše položené (1096m) šumavské jezero
Prášilské jezero (3,72 ha a 1080m)
Gsenget - bývalá osada těsně u hranice od roku 1997 hraniční přechod pro turisty a cyklisty
Poledník - (1315m) vrchol nad Prášilským jezerem s 37 m vysokou rozhlednou (bývalá odposlouchávací věž). Otevřena jen květen-září
 
 
Hartmanice:
Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě - věnováno životu a kultuře židovského obyvatelstva na Šumavě
kostel sv. Vintíře s unikátním skleněným oltářem a 14 skleněnými plastikami s tématikou křížové cesty v Dobré Vodě
bývalý královácký dvorec - příklad šumavské lidové architektury
Hamižná a Keply - zbytky po těžbě zlata, přírodní rezervace, umrlčí prkna
Vintířova stezka - 150,6km - začíná na Dunaji v Neideralteichu a vede přes místa Vintířova působení, končí v Blatné
Farmářská stezka - 23km - cyklotrasa vede územím bývalého Královského hvozdu a klidovou oblastí Přírodního pradku Kochánov
Naučná stezka - 1,5km - začíná na úpatí Hamižné Hory, vedena v seznamu UNESCO
 
Srní  - šumavská obec v údolí horské řeky Vydry - 850m.
kostel Nejsvětější Trojice - 1804-05,
pamětní deska Karla Klostermanna - na bývalém hřbitově
Čeňkova Pila - soutok Vydry a Křemelné, zde vzniká Otava, odtud výlet na Turnerovu chatu
řeka Vydra, naučná stezky "Povydří" - 7,5km - typické kamnné koryto řeky s obřími hrnci
Antýgl - bývalý královácký dvorec
Rokyta - info středisko, expozice o plavení dřeva
Vchynicko-tetovský plavební kanál - 14,4km - technická památka
Klostermannova vyhlídka - výhled do údolí Otavy, na Dračí skály a Kašperskohorsko
 
Modrava - 980 m - centrum letní i zimní turistiky
Klostermannova chata - r. 1942
Bienertova plila - kdysi slavný závod na výrobu rezonančího dřeva, dnes rekreační chata
Březník - 1133 m - výhled do údolí Luzenského potoka s kamenným homolovitým vrcholem hory Luzný
Poledník - 1315 m
Modravské slatě - 3615 ha - největší a nejlépe zachovaný komplex vrchoviništních rašelinišť na Šumavě. Zpřístupněná jsou jen Cikánská slať 102ha a 3km od Modravy Tříjezerní slať - 19 ha, nadmořská výška 1062 m tvořená 3 rašeliništními jezírky
 
TOPlist